Welkom

Alertanet zal binnenkort geopend worden.

Wat is alertanet?

In Spanje bereiken veel belangrijke officiële betekeningen en bekendmakingen inzake Belasting-, gemeentelijke-, verkeers- Suma- en Overheidsprocedures zoals ook civiele- en administratieve procedures enzovoorts de belanghebbende personen en/of bedrijven niet.

Alertanet heeft een zoekmachine ontwikkelt die 24 uur per dag en 365 dagen per jaar voor u belangrijke persoonlijke- en/of bedrijfsinformatie zoekt, analyseert en haar clienten informeert bij zoekhits.

Alertanet is dé oplossing voor iedereen die alert wil blijven en zijn persoonlijke- of bedrijfsbelangen in Spanje wil beschermen tegen degenen die een mogelijke vordering tegen u denken te hebben, zoals overheid, belasting, gemeente, verkeersovertreding, beslaglegging, boetes, enzovoorts.